دوره های آموزشی بهتا

توضیح دوره آموزشی

 

دوره های آموزشی بهتا با تکمیل ظرفیت 15 نفر آغاز خواهد گردید.

متقاضیان دوره آموزشی سازمانی در شهر تهران به حدنصاب 10 نفر برسند دوره در محل مد نظر آنها برگزار خواهد گردید.

متقاضیان دوره آموزشی در دیگر شهرهای کشور در صورتیکه حدنصاب 15 نفر برسند دوره در شهر آنها برگزار خواهد گردید.

افراد شرکت کننده در دوره اول کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری از تخفیف 10 درصد برای ثبت نام برخوردارند.

افراد همکار با بهتا که در بخش تولید محتوا همکاری دارند از تخفیف ده درصد جهت ثبت نام در دوره های آموزشی برخوردارند.

محل برگزاری دوره های آموزشی بهتا تهران، خیابان ایتالیا ، پلاک 34 سالن اجتماعات مرکز فابا می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر تنها با دبیرخانه بهتا در مکاتبه باشید. 

 

دوره های آموزشی بهتا

پایگاه داده ها مقدماتی
مبلغ
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
16 ساعت
SQL server پیشرفته
مبلغ
۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
32ساعت
آموزش MongoDB
مبلغ
۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
32 ساعت
Oracle مقدماتی
مبلغ
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
40 ساعت
Oracle پیشرفته
مبلغ
۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
40 ساعت
نرم افزار Spss modeler
مبلغ
۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
32 ساعت
نرم افزار Weka
مبلغ
۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
18 ساعت
برنامه نویسی جاوا J2SE
مبلغ
۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
40 ساعت
برنامه نویسی جاوا J2EE
مبلغ
۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
40 ساعت
SQL server مقدماتی
مبلغ
۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
32 ساعت
داده کاوی با Rapid miner
مبلغ
۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
20 ساعت
متن کاوی مقدماتی
مبلغ
۲٬۹۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
15 ساعت
هوش تجاری در عمل
مبلغ
۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
30 ساعت
تحلیلگر گزارش هوش تجاری
مبلغ
۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
10 روز هر روز هشت ساعت
توسعه دهنده گزارشهای هوش تجاری
مبلغ
۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
14 روز هر روز هشت ساعت
تحلیلگر هوش تجاری
مبلغ
۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
12 روز هر روز هشت ساعت
توسعه دهنده هوش تجاری
مبلغ
۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
15 روز هر روز هشت ساعت
تحلیلگر داده
مبلغ
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
9 روز هر روز هشت ساعت
تحلیلگر مدل های پیش بینی
مبلغ
۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
12 روز هر روز هشت ساعت
مدیریت پایگاه داده PostgreSQL
مبلغ
۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
32 ساعت
برنامه نویسی با PostgreSQL
مبلغ
۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
نوع دوره
مدت دوره
32 ساعت