SQL server پیشرفته

SQL server پیشرفته

مهندس امید حقیقت گو
معرفی مدرس

مهندس امید حقیقت گو، دارای بیش از 8 سال فعالیت به عنوان برنامه نویس ارشد، مدیر پروژه و کارشناس ارشد تحقیق و توسعه در شرکت های خصوصی، مدرس بیش از 15 دوره برنامه نویسی جاوا و پایگاه داده اوراکل ، ارائه چندین مقاله و سخنرانی در سمینارهای مختلف، کسب مقام سوم در مسابقات هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

SQL server پیشرفته
کد دوره
Bi-db-02
نوع دوره
مدت دوره
32ساعت
مبلغ
۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
زمان برگزاری

پس از تکمیل ظرفیت در جلسه اول با هماهنگی استاد دو دانشجو تعیین می گردد...

شرح دوره
 • Concurrency using Transactions
  • Transactions
  • Transaction Schedules
  • Lost Update scenario.
  • Uncommitted Dependency
  • Inconsistency
  • Serialisability
  • Precedence Graph
  • Precedence Graph : Method
  • Example 1
  • Example 2
 • Concurrency
  • Locking
  • Locking - Uncommitted Dependency
  • Deadlock
  • Deadlock Handling
  • Deadlock Resolution
  • Two-Phase Locking
  • Other Database Consistency Methods
  • Timestamping rules
 • Recovery
  • Recovery: the dump
  • Recovery: the transaction log
  • Deferred Update
  • Example
  • Immediate Update
  • Example
  • Rollback
 • DBMS Implementation
  • Implementing a DBMS
   • Disk and Memory
  • Disk Arrangements
   • Hash tables
   • Binary Tree
   • B+ Tree Example
   • Index Structure and Access
   • Costing Index and File Access
   • Use of Indexes
   • Shadow Paging
   • Disk Parallelism
 • Database Connectivity
  • Some concerns
  • Databases in other languages
  • Cursors
  • API calls
  • Data Linked Visual Components
   • Notes:
  • Using spreadsheets
  • Using PHP and MySQL
   • SQL Embedding
  • Advantages of a standard API
  • Popular APIs
   • ODBC - Open Database Connectivity
   • JDBC
   • DBI/DBD
   • Using ASP
   • A sample ASP code
  • Efficiency Issues
 • Metadata, Security, and the DBA
  • Metadata
  • Security
  • Granularity of DBMS Security
  • DBMS-level Protection
  • User-level Security for SQL
   • The GRANT command
   • GRANT and VIEWs

The Database Administrator

دوره های آموزشی باشگاه هوش تجاری ایران-بهتا-هوش کسب و کار-BI