نرم افزار Spss modeler

نرم افزار Spss modeler

مهندس مینا ربطی
معرفی مدرس

مهندس مینا ربطی

نرم افزار Spss modeler
کد دوره
Bi-dm-01
نوع دوره
مدت دوره
32 ساعت
مبلغ
۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
زمان برگزاری

امکان برگزاری دوره بصورت آنلاین برای کلیه افراد از سراسر کشور بصورت وبینار یا اسکایپ وجود دارد.

در جلسه اول حضوری دانشجویان ثبت نام شده با هماهنگی استاد مشخص می گردد.

همین الان پیش ثبت نام را انجام دهید تا با شما در تماس باشیم.

http://www.bahta.ir/fa/product/55

شرح دوره
 • گام ورود داده و پیش پردازش
  • فراخوانی داده ها در محیط SPSS Modeler18
  • یکپارچه سازی داده ها (الصاق، الحاق و join)
  • بررسی کیفیت داده ها
  • انواع روش های پاکسازی( داده تکراری، داده از دست رفته).
  • تشخیص رکوردهای پرت با استفاده از آنالیز چندمتغیره Anomaly Detection
  • کاهش ابعاد
  • انتخاب ویژگی (انواع روش های موجود در نرم افزار)
 • مدل های پیش بینی (مدل های با ناظر)
  • مدل های جعبه سفید
   • طبقه بندی: انواع درخت های تصمیم
   • استفاده از درخت های رگرسیونی به منظور پیش بینی
  • مدل های جعبه سیاه
   • شبکه های عصبی مصنوعی
   • بررسی مدل K نزدیکترین همسایگی (KNN)
   • بیزساده
  • مدل های تجمیعی (Bagging,Boosting,Ensemble)
  • استفاده از ابزار مدلسازی پیش بینانه اتوماتیک و رتبه بندی مدل ها
  • ارزیابی پیشرفته مدل های پیش بینی کننده (بررسی شاخص های ماتریس پریشانی و نمودارها
 • مدل های بدون ناظر
  • خوشه بندی و قوانین انجمنی
  • خوشه بندی Kmeans
  • روش های ارزیابی خوشه بندی
  • قواعد انجمنی Apriori
  • ارزیابی

 • مفاهیم پیشرفته
 • کاهش ابعاد با PCA
 • تحلیل نمودارهای Roc ،Lift ،Gain
 • تجمیع داده ها
 • مفاهیم RFM و خوشه بندی
 • حل پروژه عملی RFM
 • رسم نمودارهای موجود در نرم افزار
 • سری زمانی
 • خوشه بندی Two Step-Sequence

دوره های آموزشی باشگاه هوش تجاری ایران-بهتا-هوش کسب و کار-BI