نرم افزار Weka

نرم افزار Weka

مهندس مینا ربطی
معرفی مدرس

مهندس مینا ربطی

نرم افزار Weka
کد دوره
Bi-dm-03
نوع دوره
مدت دوره
18 ساعت
مبلغ
۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
زمان برگزاری

در جلسه اول حضوری دانشجویان ثبت نام شده با هماهنگی استاد مشخص می گردد.

همین الان پیش ثبت نام را انجام دهید تا با شما در تماس باشیم.

http://www.bahta.ir/fa/product/55

 

شرح دوره
 • آشنایی با محیط وکا و ورود داده
 • آشنایی با محیط Explorer Weka
 • آشنایی با محیط Experimenter
 • آشنایی با محیط Knowledge Flow
 • کار با عملگرها
 • عملگرهای خواندن داده با انواع داده ای
 • اجرای تمام روش های دوره مفاهیم در وکا و کار با پارامترها به ترتیب مراحل فرآیند کریسپ نحوه اجرا و ذخیره
 • آماده سازی داده ها
  • شناخت داده ها( تعریف، انواع داده، انواع مجموعه داده)
  • پاکسازی داده( داده پرت و نویز، روش های تشخیص داده پرت، داده از دست رفته و .....)
 • مرحله پیش پردازش
  • جمع آوری داده(Integration)
  • تجمیع(aggregation)
  • نمونه برداری(sampling)
  • کاهش ابعاد
  • انتخاب ویژگی
  • گسسته سازی
  • تبدیل نوع داده ها
  • مدلسازی (رده بندی و خوشه بندی)
  • ارزیابی مدل ها( پارامترها، ماتریس درهم ریختگی، نمودار (ROC
  • رده بندی و پیش بینی( درخت تصمیم، شبکه عصبی، بیز ساده، نزدیکترین همسایه، بردار پشتیبان، به خاطرسپاری، رگرسیون، روشهای جمعی بگینگ و بوستینگ و ...روش های معمول در وکا همراه با مفاهیم
  • مدل های بدون راهنما: خوشه بندی سلسله مراتبی، الگوریتم K-Means
  • روش های ارزیابی خوشه بندی
  • مقایسه نمودار ROC
 • قواعدانجمنی
 • تعریف روش های موجود در وکا(apriori
 • مفاهیم پیشرفته
 • الگوریتم ژنتیک
 • Smote
 • الگوریتم ازدحام ذرات
 • شاخص جینی و سود اطلاعاتی
 • Relief
 • PCA
 • Wavelet
 • رده نامتوازن( روش های برخورد با حل مشکل رده نامتوازن)
 • مقایسه مدل ها با نمودار ROC
 • حل چند مثال مهم و پروژه عملی

دوره های آموزشی باشگاه هوش تجاری ایران-بهتا-هوش کسب و کار-BI