داده کاوی با Rapid miner

داده کاوی با Rapid miner

مهندس مینا ربطی
معرفی مدرس

مهندس مینا ربطی

داده کاوی با Rapid miner
کد دوره
Bi-dm-08
نوع دوره
مدت دوره
20 ساعت
مبلغ
۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
زمان برگزاری

در جلسه اول حضوری دانشجویان ثبت نام شده با هماهنگی استاد مشخص می گردد.

همین الان پیش ثبت نام را انجام دهید تا با شما در تماس باشیم.

http://www.bahta.ir/fa/product/55

 

شرح دوره
 • ورود داده و پیش پردازش
 • نصب برنامه
 • شناخت داده ها( تعریف، انواع داده، انواع مجموعه داده)
 • پاکسازی داده( داده پرت و نویز،
 •  داده از دست رفته
 • و روش های برخورد، داده تکراری
 • روش های تشخیص داده پرت: مبتنی بر فاصله Knn  ،LOF
 • جمع آوری داده(Integration)
 • تجمیع(aggregation)
 • نمونه برداری(sampling)
 • کاهش ابعاد
 • انتخاب ویژگی
 • تولید ویژگی
 • گسسته سازی
 • دسته بندی (مدل های با ناظر)
 • ارزیابی مدل ها( پارامترها، ماتریس درهم ریختگی، نمودار (ROC
 • رده بندی و پیش بینی( درخت تصمیم، شبکه عصبی، بیز ساده، نزدیکترین همسایه، بردار پشتیبان، به خاطرسپاری، رگرسیون، روشهای جمعی بگینگ و بوستینگ و ...
 • مدل های بدون ناظر(خوشه بندی و قوانین انجمنی)
 • خوشه بندی( روشهای معمول k-means- k-mediods
 • روش های ارزیابی خوشه بندی
 • تعریف روش های موجود رپیدماینر(apriori، fp- growth)
 • ارزیابی
 • مفاهیم پیشرفته

 • روش های دیگر تشخیص داده پرت( LIbSVM   ، خوشه بندی)
 • الگوریتم ژنتیک
 • الگوریتم ازدحام ذرات
 • Relief
 • رده نامتوازن( روش های برخورد با حل مشکل رده نامتوازن)
 • SOM
 • تبدیل متغیر هدف چند مقداری به دو مقداری
 • حل مثال RFM در نرم افزار و تحلیل خوشه بندی
 • نمودار Pareto
 • Compare Roc
 • مشاوره پایان نامه و نوآوری

دوره های آموزشی باشگاه هوش تجاری ایران-بهتا-هوش کسب و کار-BI