پرداخت مبلغ پیش ثبت نام

پرداخت مبلغ پیش ثبت نام

پرداخت مبلغ پیش ثبت نام
کد دوره
00
مدت دوره
-
مبلغ
۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
زمان برگزاری

-

شرح دوره

لطفا پس از انجام پرداخت از طریق فرم ثبت پیش ثبت نام، کد یا عنوان دوره درخواستی خود را وارد نمایید. در غیر اینصورت دوره رزرو شده شما نامشخص خواهد بود و ممکن است ظرفیت کلاس تکمیل شود.

با سپاس

پرداخت مبلغ پیش ثبت نام