لیست کارگاه های آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی آنلاین ساخت داشبورد در اکسل
ساخت داشبورد در اکسل
مبلغ
۴۰۰٬۰۰۰ ؜ریال
کارگاه آموزشی آنلاین آشنایی با هوش تجاری
آشنایی با مفاهیم هوش تجاری و کاربردهای آن
مخاطبین کارگاه
ویژه مدیران،کارشناسان صنایع و حسابداری و مدیریت و کامپیوتر
شماره های تماس
09103104065
ظرفیت کارگاه
محدود
مبلغ
۴۰۰٬۰۰۰ ؜ریال